A projekt fő célja, hogy ösztönözze az emberek, hogy kortól és nemtől függetlenül minél többen vegyenek részt aktívan a hegyi sportokban. A projekt meg kívánja mutatni, hogy a „hegymászás” nem csak extrém sportolóknak van fenntartva. A hegymászás kapcsolatában a fizikai fittség, barátság, közösségi élmény, felelősség, bátorság, természet tisztelete mindenki számára fontos értékekké válhat. A projekt ezen értékekhez szeretné minél közelebb hozni az embereket, hogy mindenki elérhesse a saját „északi falát” akár a lakóhelye közelében lévő sziklákon, akár a helyi mászóteremben.

A fő cél elérése kis lépéseken keresztül történik:
• Meg kell határozni, hogy mi teheti vonzóvá a hegymászást. Mik lehetnek a határok különböző csoportoknál, és miképpen lehet velük kommunikálni.
• Meghatározni olyan kísérleti módszereket, eszközöket és megközelítéseket, amelyek bevonhatják az egyéneket a hegymászás világába, lehetőséget biztosítva, hogy felfedezzék a sportértékét.
A módszerek és eszközök, mint:
 • Bevonzani az embereket a hegyi és hegymászó sportok különböző válfajaiba, megtanítani nekik, hogy ez egy teljes életre szóló aktivitás
 • Meghatározni a különböző korcsoportok specifikumát (gyerekek, nők, öregek)
 • Meghatározni további előnyöket, vonzó értékeket a hegymászással kapcsolatban
 • Stressz kezelése a kulcsfontosságú kérdésekben, mint Pl. biztonság
 • Milyen társadalmi hatásai vannak a hegymászásnak
 • Meghatározni és leírni a jó és rossz gyakorlatokat, kialakítani gyakorlati módszereket, melyek képesek vonzóvá tenni a hegymászást, bátorítani az embereket a sportág kipróbálására.
 • Akcióterv kidolgozása, mely lehetőséget biztosít, ösztönzi az egyének belépését a hegymászás világába. (nemzetközi szintű, nemzeti, és sportegyesületi szinten is.)A projekt több más az EU által meghatározott és sporttal kapcsolatos célkitűzéssel kapcsolatban van, ezen értékeknek megfelel!
1. EU fizikai aktivitásra vonatkozó iránymutatása
Koordinált sportszektor
Az EU iránymutatása ösztönzi a sportszervezeteket olyan stratégia kialakítására, ami előmozdíthatja az egyének bekapcsolódását sportágba, így hatást gyakorolva a közegészségügyre, társadalmi értékekre, kulturális fejlődésre. Nem a versenyzésre/versenyeztetésre koncentrálva! A hegymászás alapvetően különbözik a legtöbb sportágtól. A sportág 150 éves történelme ellenére a versenyzés csak az elmúlt két évtizedben került előtérbe. Annak ellenére, hogy a versenymászás már fontos része a sportágnak, még mindig nagyon kis szelete a teljes egésznek. Jelenleg a nemzeti és a nemzetközi szövetségnek feladatai között is megfigyelhető ez a megoszlás. Sokkal többrétű tevékenységet látnak el, mint kizárólag a versenyekkel kapcsolatos teendők.
Nem koordinált sporttevékenység, fizikai aktivitás
EU-s irányelvek hangsúlyozzák, hogy a nem szervezett sport segíti az embereket, hogy újra felfedezzék, hogy a fizikai aktivitás kifizetődő lehet mind a tudatra, mind a testükre. Nemzeti szövetségeknek elő kell segíteni, hogy a nem szervezett sportolók megfelelő lehetőségekkel találkozzanak. Törődniük kell a hegyi ösvényekkel, menedékházakkal, a sziklamászó utak kiépítésével. A projekt lehetőséget biztosít, hogy megismerjük a jó gyakorlatokat, (pl. Szlovénia) miképpen lehet vonzóvá tenni tömegek számára ezt a fizikai aktivitást.
Egészségügyi ágazat
EU-s iránymutatás az orvosi- és sport- szakemberek közötti együttműködés fontosságáról azokon a területeken ahol a sport, oktatás segíti az egészséges, aktív életmódot. Minden hegymászó szövetségnek megvan a saját gyógyászati részlege, akik kimondottan a hegymászás sajátosságaival foglalkoznak és együttműködnek több professzionális egészségügyi intézménnyel. Ezen csoportok részt fognak venni a MW-en ahol feladatuk az hegymászás egészségügyi hatásainak bemutatása lesz.
Környezetvédelmi cselekvési program
A program kiemelt célja a természeti értékek védelme, megőrzése melyek fokozzák az Unió természeti tőkéjét. Ez a projektben is fontos szerepet kap!
Hegymászás jelenlegi pozíciójának rövid jellemzése
A tradicionális mászást, illetve hegymászást olyan hagyományos értékek jellemzik, mint a személy folyamatos fejlődése, fizikai fejlődés és társadalmi befogadás. A mai gyorsan változó világunkban egyre több, új és kevésbé hagyományosnak mondható mászó tevékenység fejlődött ki, melyek ezen értékek gyengülését vonták maguk után. Ezért annak az esélye, hogy a tradicionális mászás – hegymászás közvetítse ezen értékeket, folyamatosan csökken. Több trend is változásban van a mászáson belül, amik jelentősen befolyásolni fogják a jövőbeni fejlődését.
Például:
 1. A mászó-termek folyamatos bővülése lehetőséget biztosít az egyéneknek a sportág kipróbálására, azonban jelentős negatív hatást is hordoz magában. Ezen emberek nagy része kizárólag a testmozgás élményét keresi a termekben. Nem kötődik a természethez, a hegymászó közösséghez, rossz etikai magatartást tanúsít, tiszteletlen a hegymászás által közvetített értékekkel szemben. Nincs ismeretük és technikai tudásuk a természetben végzett mászó tevékenységről, ezért hiába a magas technikai mászó tudásuk könnyen követnek el hibákat, ami sokszor tragédiába torkollik. Legtöbben ebből a rétegből nem érzékelik, hogy ez egy külön életmód, hamar kikopnak a mászó világból, mert kizárólag, mint fizikai aktivitást ismerik. Azt lehet mondani, hogy könnyen jöttek – könnyen mennek! A tapasztalat azt mutatja, hogy azon személyek, akik a sportággal, mint fiatal egyesületi tagok ismerkednek meg, könnyebben veszik át annak egész életre szóló értékeit.
 2. Versenymászás népszerűségének és vonzerejének erősödése a sportágban. Megint csak azt lehet mondani, hogy pozitívuma mellett hordoz negatív hatást is. Óriási nyomást gyakorol a sportág részvevőire az egyéni teljesítmény, a folyamatos versenyszituáció és az individualizmus értékeinek közvetítésével. Ezen értékek azonban merőben eltérnek a hegymászás alapértékeitől.
 3. A legtöbb fiatalokat tömörítő egyesület a teljesítményt helyezi előtérbe. A versenymászáshoz megadnak minden fejlesztési lehetőséget, de a szabadidős mászásra nem jut sem idő, sem támogatás.
 4. Az ismert alpesi csúcsok nagyszámú látogatót vonzanak. Legtöbbjüknek azonban ez csak egy cél, nem tudnak mozogni a hegyen, nem ismerik a technikákat, sőt a legtöbb esetben fizikálisan sem aktívak.
 5. Kereskedelmi expedíciók az előző pontban meghatározottak nagybani kivetülése, ahol kizárólag a csúcs elérése a cél. Ez egy hibás hozzáállás. (halottak száma folyamatosan növekszik.)
A hegymászás vonzerejének bemutatása könnyű. Kihívás azonban megmutatni a hegyi sportok szépségével egyidejűleg, hogy a hegymászók mennyire tiszteletben tartják saját egészségüket, társaikat illetve a természetet. Ez a projekt arról szól, hogy miképpen lehet ehhez megtalálni az utat. Változtatni az előbb felsorolt trendeken a jelenlegi helyzet javítása érdekében. A folyamat során nem csak meghatározásra kerülnek a hiányosságok, hanem olyan gyakorlati eszközöket is meghatároz, ami elősegíti a végcélt:
„A mászás legyen mindenkié”
A program nagymértékben innovatív, hisz hat szövetség munkájának kooperatív megvalósulása lesz.
A projekt kulcs aktivitása a „MOUNTAINEERING WEEK” programsorozat!
MOUNTAINEERING WEEK – leírás (továbbiakban: MW)
Az MW- során a cél olyan kísérleti módszerek, eszközök és megközelítések kidolgozása melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél több ember próbálja ki a hegyi sportokat.
Remélt eredmények:
• Megteremteni azon módszereket, amik működőképesek
• Visszacsatolást kapunk a bevont emberektől, hogy miképpen reagálnak a módszerekre, mennyire működnek a módszerek
• Szakemberek, oktatók képzése, akik e módszereket képesek lesznek a nemzeti viszonyok között használni, működtetni
A projekt keretében öt MW lesz megtartva, a résztvevő országok egy- egy világhírű mászó területén. (Magyarország nem tart ilyet) Fontos szempont, hogy megismertessék a MW alatt a helyi sajátosságokat technika, képzés, oktatás illetve az hegymászó etika területén. Elősegítve ezzel is, hogy miképpen lehet változó közegben ugyan azt a tevékenységet fejleszteni.
Következő települések kerültek kiválasztásra:
– Adrschpach (CZ)
– Magas-Tátra (SK)
– Aosta (IT)
– Paklenica (HR)
– Júliai-Alpok (SL)
Minden MW egyedi lesz, nem lesznek hasonló struktúrák a lebonyolításokban. Itt lesz lehetőség megvitatni olyan kérdéseket, mint:
• hagyományos értékek a hegymászásban
• hegymászás legfontosabb jellemzői, értékei
• társas kapcsolatok és a hegymászás
• Család és a hegymászás
• kezdők és a motiváció kérdésköre
• nemek közötti egyenlőség a mászásban és sajátosságai
A „MW” közös jellemzői:
Nemzeti Szövetségi résztvevők:
• A résztvevők a partnerországok – 15 fő (klasszikus hegymászók, verseny/sport-mászók, oktatók/edzők)
• Projekt Manager
Ők vesznek részt a szervező által rendezett képzési programokon, illetve szerepelnek a szervező által rendezett nyilvános programokon (képzések gyakorlati megvalósítása).
A MW két részből állnak. Zárt szakasz illetve egy nyilvános szakasz, ahová kb. 300-400 érdeklődő is becsatlakozik.
MW lebonyolítása napokra bontva:
1-2 nap (zárt szakasz)
• Helyszínismeret és a sajátosságok bemutatása
• Szemináriumok a lokális hegymászó ismeretekről, technikákról
• Módszertani workshop – oktatók képzése
• Egyedi workshopok, (fiatalok, kezdő, haladó oktatása/képzése különböző körülmények között)
1-5 nap (nyilvános szakasz is ebben kap helyet)
• Bevezetés a helyi sajátosságokba
• Szemináriumok: központban a helyi hegymászó technikák
• Edzői és képzési műhelyek szakosodva a különböző célcsoportokra (életkor, nem)
• Workshops (pl.: beszélgetés a hegymászás hagyományos értékeiről, férfi és nő specifikumok, fiatalok és a hegymászás, a fogyatékosság és a hegymászás …)
• Feedback workshopok és beszélgetések.
• Dia és filmbemutatók, motivációs előadások. (ismert nemzetközi mászók)
Jármai Gergő
kommunikációs vezető, projekt koordinátor
Elérhetőség: +36 30 2050 357
E-mail: jarmai.gergo@mhssz.hu