Tisztelt Egyesületi Vezetők és Egyesületi Képviselők! A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (MHSSZ) 2017. évi Közgyűlését május 31.-én (szerda) 17.00. órára hívja össze az elnökség. Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2017. május 31.-én (szerda) 18.00 óra. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Helyszín: BigWall mászóterem, Budapest, 1047, Károlyi István u. 10. (24-es épület) A Közgyűlés javasolt napirendi pontjai:
 1. A határozatképesség megállapítása. Előterjesztés, majd szavazás a napirendi pontokról, a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőiről és a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól.
 2. A 2016. évi végleges számviteli és szakmai beszámoló elfogadása.
 3. A 2017. évi költségvetési és szakmai terv elfogadása.
 4. Beszámoló a szövetség 2016-os évéről, szakmai munkájáról és a 2017-es év terveiről.
 5. A HSZ és a VSZ szakmai és pénzügyi beszámolója.
 6. MHOK átalakulása, tervei.
 7. Beszámoló az Erasmus+ programról, és annak aktuális pénzügyi helyzetéről.
 8. Beszámoló a TE képzésről, Sportmászó és Hegymászó oktató-edző képzés átalakulása.
 9. Beszámoló a 2016-os évben bevezetett új tagsági rendszerről: tapasztalatok, tanulságok, folytatás.
 10. Versenymászás, mint olimpiai sportág: kötelezettségek, lehetőségek.
 11. Természetvédelmi engedélyek, szabályszegések.
Kérjük, hogy mivel a tagegyesületeket és a szövetséget érintően fontos dolgokban hozunk döntéseket, a közgyűlésen szíveskedjetek részt venni! Budapest, 2017. május 07. Üdvözlettel: Kandrács Ildikó s.k. elnök, MHSSz