Vissza

Versenyengedély kritériumok pontosítása

Az EMMI felhívásával összhangban az MHSSZ az alábbi állásfoglalással pontosítja a versenyengedély feltételeit
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága szigorú felhívással fordult a hazai sportszervezetek és -szövetségek felé, melyben egyértelműsítette a védelmi rendelkezésekben a sportszférát érintő korlátozásokat. A felhívásnak eleget téve a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Versenymászó Szakágának sportszakmai munkacsoportja az alábbi állásfoglalással pontosítja a versenyszerű sportolói státusz feltételeit:
Az edzésen történő részvétel feltétele tehát a Magyar Kupafordulón történő indulás. Ezt a vr.mhssz.hu oldalon lévő értékelhető eredményetekkel tudjátok bizonyítani. Amennyiben idén még nem vettetek részt Magyar Kupafordulón, akkor egy szándéknyilatkozatot kell kitöltenetek, amelyet aláírva magatoknál kell hordanotok. Itt tudjátok letölteni a nagykorúak és a kiskorúak számára szóló szándéknyilatkozatot.

A Sportért Felelős Államtitkárság indoklása:

A COVID-19 járvány második hulláma és a fertőzés rendkívül gyors terjedése miatt a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben bevezetett korlátozások a sportszférát is érintik, különösen a versenyengedéllyel nem rendelkező, a Korm. rendelet szempontjából szabadidős sportolónak minősülő személyek életében okoznak változást, mivel a Korm. rendelet alapján a sporttevékenység korábbi feltételekkel történő gyakorlására csak a versenyszerűen sportolóknak van lehetősége az elkövetkező hetekben. A versenyszerűen sportolók körébe a versenyengedéllyel rendelkező sportolók tartoznak, így azon sportolók, akik tagsági vagy szerződéses jogviszonyban állnak sportszervezettel vagy sportszövetséggel, tehát igazolt sportolók, ugyanakkor versenyengedéllyel nem rendelkeznek, a Korm. rendelet rendelkezéseinek szempontjából szabadidős sportolónak minősülnek és őket a kivétel-szabályok adta lehetőségek nem illetik meg. A Sportért Felelős Államtitkárság hangsúlyozottan jelzi, hogy a Kormány e korlátozásokat a hazánkat sújtó egészségügyi veszélyhelyzet miatt, a magyar lakosság egészségének és életének minél hatékonyabb megóvása és a járvány terjedésének visszaszorítása érdekében, átmenetileg volt kénytelen bevezetni. A lakosság megszokott, mindennapi életvitelét korlátozó intézkedések annak érdekében váltak szükségessé, hogy a koronavírus-járvány második hullámát hazánk a lehető legkisebb veszteséggel tudja átvészelni. Ehhez szükségesek a sporttevékenység korlátozására vonatkozó intézkedések is annak ellenére, hogy az egészséges életmód fenntartása jelen helyzetben is nagyon fontos. A sporttevékenység legtöbb formája tekintetében tehát járványügyi korlátozások kerültek bevezetésre, amely alól a versenyengedéllyel rendelkező sportolók képeznek csak kivételt. E kivételi kör megállapításának célja és indoka az, hogy csak azon szűk sportolói réteg tekintetében indokolt a sporttevékenység megszokott módon történő folytatásával a COVID-19 vírussal történő megfertőződés magasabb kockázati faktorát vállalni, akiknél a versenyekre történő felkészülés más formában nem biztosítható és akiknél ezért a versenyengedély megléte elengedhetetlen. A Sportért Felelős Államtitkárság nyomatékos kérése, hogy jelen helyzetben csak azok a sportolók kapjanak versenyengedélyt, akik ténylegesen indulnak valamely közeljövőben megrendezésre kerülő, versenyrendszerben szervezett versenyen és az azt szolgáló felkészülésük más módon nem biztosítható. Borítókép: Gravity Boulder