Vissza

Az EMMI hivatalos tájékoztatója a koronavírus kapcsán

Friss hírként kaptuk Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszonytól a következő hivatalos tájékoztatást. A kiadvány járványügyi szakemberek bevonásával készült. Kérünk mindenkit a benne foglaltak figyelembe vételére a sportrendezvények- és tevékenységek szerevezése kapcsán. "Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere megbízásából ezúton tájékoztatom, hogy a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével a COVID-19 (vuhani koronavírus) kapcsán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11. napján veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. A veszélyhelyzetre irányadó, jelenleg ismert legfontosabb tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom: Az egészségügyi dolgozók Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el. Abban az esetben, ha sportági válogatottak mellett külföldön merül fel válogatott keretorvos alkalmazásának szükségessége, úgy a keretorvos helyszíni jelenlétének alapos mérlegelését követően a jogszabály által előírt miniszteri engedély kezdeményezéséhez szükséges a külföldre utazás kiemelt szakmai indokát, a külföldön tartózkodás tervezett időtartamát, valamint valamennyi releváns körülményét be kell mutatni. Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok a Magyarországra való belépés során alapos orvosi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek. Amelyiküknél az alapos orvosi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a Kormány által kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre. Amelyiküknél az alapos orvosi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön karanténba vonulni (a továbbiakban: otthoni karantén) azzal, hogy
  • a kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi,
  • a karanténra vonatkozó szabályok betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi.
A kijelölt járványügyi hatóság az otthoni karanténban lévők személyes adatait és egészségügyi adatait a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli. Az otthoni karanténban tartózkodók ellátása a települési önkormányzat feladata. Azon érintett fenti külföldi, aki zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat megszegi, Magyarország területéről kiutasításra, kitoloncolásra kerül. A fentiekre figyelemmel indokolt a külföldi utazásokat, így a külföldi versenyeken, edzőtáborokban, szakmai találkozókon való részvételt a vendéglátó sportszövetségekkel és sportszervezetekkel, továbbá az érintett nemzetközi sportszövetséggel együtt folyamatosan felülvizsgálni, a részvételt – a későbbi hazautazás körülményeit is lehetőség szerint előzetesen számításba véve – minderre figyelemmel mérlegelni. Zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége. A fenti intézkedés hatálya a sportesemények megrendezése mellett a szervezett edzésekre, keretedzésekre, edzőtáborokra, sportági összetartásokra, valamint egyéb programokra is kiterjed, azt minden olyan esetben érvényesíteni szükséges, ahol a fenti létszámú személy tartózkodik. A létszámhatárhoz való kötöttséget a térben és időben közvetlen és szoros kapcsolatban álló esemény-sorozatokra is alkalmazni szükséges. Kérem, hogy a fentieken túl a rendkívüli intézkedések visszavonásáig a következő óvintézkedéseket szíveskedjenek betartani:
  • a fenti tilalom hatálya alá nem tartozó sportrendezvényeket, versenyeket nézők részvétele nélkül szíveskedjenek megrendezni;
  • a mérkőzések, versenyek lebonyolítása a rendezéshez szükséges minimális technikai és egyéb kísérő személyzet részvételével történjen;
  • mérlegeljék a sajtó munkatársai sporteseményen való részvételének korlátozását;
  • az öltözőkben, vagy azok környékén helyezzenek ki alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt, továbbá a versenyzők és sportszakemberek körében hívják fel a figyelmet a higiéniának a megbetegedések elkerülésében tanúsított jelentőségére;
  • a megszokott, a sportszerűség által is megkövetelt kézfogásokat mellőzni szíveskedjenek.
Kérjük, hogy a sportolók, sportszakemberek egészségének védelme és biztonságának garantálása mellett az elvárható gondossággal járjon el továbbá annak érdekében is, hogy a sportcélú állami támogatások céljának bármely okból történő esetleges meghiúsulása, tartós akadályba ütközése esetén a korábbi igények szerint megrendelt, de nem teljesült szolgáltatásokra a támogatásból fordított összeg a lehető leghatékonyabban, kizárólag a támogatási célhoz rendelt módon hasznosuljon. Ennek érdekében szíveskedjen a szükséges biztosítékokat megkötni, a nemzetközi sportszövetséggel, külföldi versenyek szervezőivel folyamatos kapcsolatot tartani. Kihirdetett veszélyhelyzetben – speciális, vészhelyzetre irányadó rendelkezés hiányában – nem változnak meg a minisztériumon belüli hatáskörgyakorlás szabályai, és nem változnak meg a minisztérium irányítása alá tartozó szervekkel összefüggő jogosítványai sem. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 40. számában megjelent. Kérem szíves együttműködését a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában, továbbá javasolom, hogy folyamatosan kövesse nyomon a tömegtájékoztatási eszközökön elhangzó információkat, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs tájékoztatóit, valamint a következő elérhetőségeken szereplő információkat: https://koronavirus.gov.hu/, https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 A veszélyhelyzettel összefüggő sportszakmai kérdésekben állunk rendelkezésére. Üdvözlettel: Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár"