Vissza

Erasmus+ „Climbing for Everybody” projekt

Adrspach (Csehország) – „I. Hegymászó hét” beszámolója Végre! Megannyi egyeztetés, szervezés, előkészületi munkát követően 2016.09.25. – 10.02. között megrendezésre került az Európai Unió által finanszírozott „Mászás Mindenkié” projekt első közös találkozója. Hat nemzet (Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Magyarország), közel kilencven delegáltját fogadták a csehországi Teplice – Adrspach homokkő tornyai között a hazai szervezők. A továbbiakban beszámolót olvashattok a „Mountaineering Week” legfontosabb történéseiről. A terjedelem miatt a beszámoló kizárólag a projekt fontos pontjaival foglalkozik, így a következő sorok kimondottan a projekten belüli teamek munkáját fogják bemutatni. A jövőben mindenképpen szeretnénk szubjektív beszámolót is közölni - az eseményen részt vett mászók szemszögéből is. A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség küldöttségét 15 fő alkotta. A kiválasztási folyamatnál próbáltuk minél szélesebb körben lefedni a hazai mászó-közösséget. Ennek megfelelően, fiataloktól a nagy „öregekig” mindenki képviseltette magát a csoportban. Külön öröm volt számunkra, hogy a csoportban több szakág képviselői is jelen voltak, sőt a hazai indoor mászás területéről is érkeztek prominens személyek. Csapatunk: • Kandrács Ildikó (elnök/ szakértő csoport) • Balogh Claudia (szakértő csoport) • Meilinger Noémi (mászó csoport) • Kovács István (oktató/edző csoport) • Kővágó Károly (szakértő csoport) • Bubb Ferenc (oktató/edző csoport) • Gádoros Patrik (oktató/edző csoport) • Bagi Béla (mászó csoport) • Czégel Dávid (oktató/edző csoport) • Farkas Tamás (mászó csoport) • Stark Dénes (mászó csoport) • Ágoston Viktor (mászó csoport) • Torma Gergely (szakértő csoport) • Buzgó Botond (szakértő csoport) • Jármai Gergő (projekt koordinátor, szakértő csoport) Projekt céljainak rövid ismertetése: Elvitathatatlan tény, hogy a „mászás” és a hegyi környezetben végzett sporttevékenységek napjainkban dinamikusan fejlődnek. A növekedéssel párhuzamosan, minden esetben feltűnnek problémák, nehézségek, amikre válaszokat kell adni. Az Európai Unió Erasmus+ programjának keretein belül hat nemzeti szakszövetség vállalkozott arra, hogy közös munkában létrehoz egy olyan szakmai anyagot, mely segítséget nyújt a mászás és a hegyi tevékenységek kortól, nemtől és fizikai aktivitástól független fejlesztéséhez. Az előzetes vezetői egyeztetések során meghatároztunk hat területet, melyekben az előrelépés kiemelten fontos. Szakértői csoportok: 1. Szövetségek kapcsolata más területekkel (pl. természetvédelem) – szlovák vezetéssel; Torma Gergely 2. Szövetségek és klubok nemzetközi kapcsolatai – olasz vezetéssel; Buzgó Botond 3. Harmadik generációs korosztály és a hegyi sportok – szlovén vezetéssel; Kővágó Károly 4. Fiatal generáció, fiatalok edzése és megtartása – magyar vezetéssel; Balogh Claudia csoportvezető 5. Hegymászó oktatás és képzés – horvát vezetéssel; Kandrács Ildikó 6. Tagság és kommunikáció – cseh vezetéssel; Jármai Gergő A projekt időtartama alatt, fő irányvonalként ennek a hat szakértői csoportnak a tevékenysége élvez prioritást. A csehországi első találkozón végre összeülhettek a teamek és megismerkedhettek egymással. Ennél is fontosabb, hogy minden ország képviselője bemutatta az adott terület nemzeti sajátosságait. Felettébb érdekes adatokkal, információkkal ismerkedhettünk meg a prezentációk során. Nem kétség, hogy Magyarország lehetőségei - természeti adottságainkból kifolyólag - korlátozottak, viszont meglepetéssel hallgattuk, hogy a környező országok szövetségei, szinte ugyan azokkal a nehézségekkel küzdenek, mint mi. Természetesen vannak kivételek, de a régi kommunista éra területein a fejlődés közel azonos módon futott le, így Csehországgal és Szlovákiával több közös problémát is feltártunk. Ezzel szemben a déli országok, talán az egyszerűbb szabályozásnak köszönhetően, könnyebben működhetnek bizonyos területeken (pl. természetvédelem, sziklámászó iskolák védettsége) de náluk is akadnak megoldandó feladat. Szakértői csoportjaink a hét során összegezték az elhangzottakat, és mindegyik team kialakította a saját ütemtervét a jövőre nézve. A munkacsoportok az itt elhangzottak alapján kiválasztottak egy- egy területet, ahol a következő fél évben közös irányvonal alapján végzik tevékenységüket a hazai környezetükben, majd azt analizálva a következő tátrai találkozón összegzik, elemzik a visszaérkezett adatokat és ennek megfelelően csiszolják a folyamatokat. Nagyon érdekes lesz látni, hogy miképpen tudunk egymás tapasztalataiból merítve előrelépni a fent meghatározott területeken. Természetesen ez a munka nem csak a szakértői csoport tagjai számára lesz nyomon követhető. Fontosnak tartjuk, hogy minden hazai mászó felé megfelelő információt és ismeretanyagot jutassunk el a projekt lépéseiről és eredményeiről. Látnotok kell, hogy a szakértők és a team többi tagjának munkája, akik a hegymászó hetek között ugyancsak részt vesznek a manager csoportok munkájába, kiemelkedően fontos minden hazai mászó számára. A Szövetség vezetése és a projekt egyéb résztvevői szerint óriási lehetőségek rejlenek a megvalósításban. Célunk, hogy mindenki számára kézzelfogható ismeretanyagot közöljünk az egyes teamek munkájáról, hogy követhessétek a folyamatokat. A közeljövőben a csoportvezetők által megküldött tájékoztatók alapján részletesebben is bemutatjuk a különböző területeket. Figyeljétek a híreket! Ui: Engedjétek meg, hogy a fenti tájékoztatón kívül, pár szubjektív gondolatot is megosszak veletek! • A rengeteg egyeztetés és adminisztrációs munkát követően hihetetlen élmény volt részt venni az első találkozón. A szervezés precizitása, a helyi mászók alázata és szakmai felkészültsége és a Cseh Hegymászó Szövetség következetes munkája olyan feltételeket biztosított a résztvevőknek, ami megérdemli, hogy szuperlatívuszokban beszéljünk róluk. Talán az égiek is látták a sok befektetett energiát, mert tökéletes időjárással segítették a szervezőket. Ennek hatására mindenki megismerkedhetett a homokkő mászás rejtelmeivel, feszegethette határait és pallérozhatta pszichéjét. A mászással kapcsolatos beszámolókat mindenképpen szeretnénk közzé tenni, mert élményekben gazdag hét volt ezen a területen is) • A hivatalos program adta lehetőségek is nagyszerűek, de természetesen az informális találkozók is óriási lehetőségeket rejthetnek magukban. A találkozó során minden résztvevőt arra bátorítottunk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a környező országok mászóival és szakértőivel. Ennek hatására olyan egyeztetésekre is sor került, melyek mindenképpen fontos szerepet játszhatnak a sportág hazai fejlesztésében. Szerencsére a program itt nem áll meg, így a következő találkozókon ezek a kapcsolatok tovább mélyülhetnek és kiléphetnek az privát beszélgetések kereti közül. • A fejlesztési területeken kívül természetesen olyan mászó barátságok is kialakultak, amik lehetőséget biztosíthatnak közös túrák, mászások és talán expedíciók megszervezésére is. Összegezve, csodálatos hetet töltöttünk el a Cseh Hegymászó Szövetség vendégeként. Figyeljétek a honlapunkat és a facebook oldalunkat, ahol folyamatosan tájékoztatunk benneteket a projekt alakulásáról.