Vissza

Felhívás tisztújító közgyűlésre

Fontos információk az MHSSZ februári tisztújító közgyűlése előtt
A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (MHSSZ) 2020. évi tisztújító közgyűlését 2020. február 1.-én (szombat) 10:00 órára hívja össze az elnökség. Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja 2020. február 8.-án (szombat) 10.00 óra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Helyszín: Monkey Boulder mászóterem, Budapest, 1033, Szentendrei u. 95. (PP Center 53-as csarnok). Szeretnénk, ha a tagság minél nagyobb számban jelen lenne, ezért ezúton is felhívjuk a figyelmet néhány fontos részletre. Kérjük, juttassátok el a felhívást a tagságotokhoz, hogy ne maradjanak betöltetlen pozíciók. Csak akkor lesz szavazatképes a közgyűlés, ha minimum a tagság fele +1 jelen lesz február elsején. Jelenleg 42 tagegyesülete van a szövetségnek. Ha meg tudjátok oldani, legyen ott minden egyesület képviselője. Január 31.-ig kell leadni a jelöléseket a pozíciókra a jelölő bizottság tagjainak. A jelölő bizottság tagjai: Kovács István, Bagi Béla és Mach András. E-mailes és telefonos elérhetőségeiket a tagegyesületek vezetői számára e-mailben kiküldött tájékoztatóban megtaláljátok.

A jelöléseket mindhárom jelölő bizottsági tagnak, írásban küldjétek el. Jelöléseket (minden pozícióra), kizárólag MHSSZ tagegyesületi tagként lehet leadni!

A következő pozíciókra lehet jelöléseket leadni: - MHSSZ Elnök A jelentkezőt titkos szavazással választja meg a közgyűlés, ötéves mandátumra. Az elnöki posztra jelentkezőnek lehetősége van a közgyűlésen egy 10 perces prezentációban bemutatni az elképzeléseit, terveit. Majd a prezentáció végén az esetleges kérdésekre kell válaszolnia, amelyre szintén 10 perc áll a rendelkezésére. Amennyibe a jelöltek közül valaki a szavazásnál eléri az 51 %-ot, megkaphatja az elnöki pozíciót. - Versenymászó szakág, hegymászó szakág vezető A jelentkezőket titkos szavazással választja meg a közgyűlés, ötéves mandátumra. A jelenleg is folyamatban lévő tagsági regisztrációnál, a kiválasztott szakág tagjaként lehet szavazni a vezetőkre. Egy egyesület lehet a hegymászó, a versenymászó, vagy akár mindkét szakág tagja is. A szakágvezetői posztra jelentkezőknek lehetősége van a közgyűlésen egy 10 perces prezentációban bemutatni az elképzeléseit, terveit. Majd a prezentáció végén az esetleges kérdésekre kell válaszolnia, amelyre szintén 10 perc áll a rendelkezésére. Amennyibe a jelöltek közül valaki a szavazásnál eléri az 51 %-ot, megkaphatja a szakágvezetői pozíciót. - Ellenőrző Testületi tagok - 3 fő A jelentkezőket nyílt szavazással választja meg a közgyűlés, ötéves mandátumra. Feladatuk: a szövetség pénzügyi és számviteli ellenőrzése, az éves beszámolók ellenőrzése és elfogadása. - Fegyelmi Bizottsági tagok - 3 fő A jelentkezőket nyílt szavazással választja meg a közgyűlés, ötéves mandátumra. Feladatuk: A szövetség alapszabályában leírtak szerinti működés ellenőrzése, a tagság esetleges, attól eltérő cselekedeteinek kivizsgálása dr. Pancsira Lajos segítségével, működési szabályzatuk elkészítése, a szövetséget érintő balesetek kivizsgálása...stb. Ezeket az információkat a szövetség honlapján és Facebook oldalán is megosztjuk, hogy minél több potenciális jelentkezőhöz eljuthassanak. Köszönettel és üdvözlettel, Kandrács Ildikó elnök