Vissza

Hegyi túravezetői szakma

Hegyi túravezető szakma nyilvántartásba vétele

- A Magyar Hegyvezetők Egyesületének sikere -

  Friss hír, hogy a MHVE sikeresen nyilvántartásba vetette a Hegyi túravezetői szakmát hazánkban, mellyel így lehetőség nyílt egy hivatalos képzési rendszer elindítására és a Nemzetközi Hegyi Túravezetők Szövetségének Uniójába történő belépésre (Union of International Mountain Leader Associations, UIMLA).A sikeres akkreditációról és a további lépésekről és célokról Farkas Zsoltot - az MHVE Elnökét - kérdeztük. Mit jelent pontosan a Hegyi túravezetés és milyen jogosultságokat szerez az a tag, aki az oktatás végén sikeres vizsgát téve Hegyi túravezető lesz? Farkas Zsolt:  Idéznék az UIMLA sztenderdjéből, mit jelent pontosan a nemzetközi hegyi túravezető (International Mountain Leader - IML):
  1. ,,Az IML-nek képesítése van vezetni, oktatni, és támogatni a kliensét, legyen az fizető vendég vagy egyéb, minden évszakban, minden területen, beleértve hóval borított területeket, kivéve gleccsereket és olyan területeket, ahol kötéltechnika szükséges a haladáshoz. Gleccsereket csak ott érinthet, ahol részét képezik nemzetileg vagy nemzetközileg elfogadott és jelölt útvonalnak, beülő és kötél használata nem szükséges a továbbhaladáshoz.
  2. A sízés semmilyen formája nem megengedett. Hótalp használata engedélyezett."

Forrás: UIMLA Standard (ENG) 2. bekezdés- April 6th 2013 version - (AGO Sněžné - CZ)

Emészthetőbben fogalmazva a nemzetközi hegyi túravezetői tevékenység az érintett személyek hegyi és magashegységi kísérését és oktatását jelenti, miközben a kísért személyek haladásához kötél tervezett használata nem szükséges,  a nemzetközi UIAA skála alapján legfeljebb első hegymászói fokozatú terepen. Vezethet hótalpas túrákat, lavinaismereti és túravezető tanfolyamokat tarthat.

A jogosultságokra nem lehet rövid és egyszerű választ adni, mert minden országban mások a helyi törvények, szabályok, helyi szokások és gyakorlatok. A hazai hegyi túravezető milyen szakmai kompetenciával rendelkezik, mire lesz képessége, tudása és mire kap jogosítványt, két külön dolog. Példának hoznám a hazai helyzetet. A nemzeti hegyi túravezető szakmai képesítés alkalmassá tenné birtokosait, hogy hazánkban via ferrata túrákat vezethessenek. Más országban, pl. Ausztriában az osztrák jogszabályok alapján ugyanehhez már hegyivezetői képesítés szükséges. Hazánkban a hegyivezetés, hegyi túravezetés gyakorlásáról, így a külföldi látogatók által végzett hegyi vezetés, hegyi túravezetés gyakorlásáról sincsenek még jogszabályok. A "külföldi elfogadás" fogalmát és tartalmát érdemes pontosan értelmezni, hogy az IML minősítéstől várható eredményeket valós értékén mérhessük. Az UIMLA nem követeli meg a nemzeti tagszervezetektől a minősítés állami elismerését és a kölcsönösség elvére épített nemzetközi ekvivalenciát sem. Így a "külföldi elfogadás" kevésbé jogi alapon biztosított (szemben az IFMGA-vel), hanem inkább piaci elismertség alapján. Ha az IML minősítéssel rendelkező hegyi túravezető nem a saját hazájában kíván túrát vezetni, akkor előbb a célországban fel kell derítenie a minősítése elismerésének módját és annak kereteit. Szélsőséges példa: Svédország és Norvégia a sífutást is IML kompetenciának tekinti, de harmadik országból érkező IML nem szerezhet automatikus jogosultságot sífutó túrákhoz, csak akkor, ha az ezen a téren szerzett jártasságát külön igazolja. Szlovákoknál a hótakaróval fedett, kijelölt turista ösvényeken és utakon, sífelszerelés használatával vezethetnek túrát. Más országokban is vannak hasonló mintájú nemzeti sajátosságok, pl. a via ferrata túrákra országonként markánsan eltérő szabályok vonatkoznak. A hazai képzés során nemzeti sajátosságként az UIMLA sztenderdjében meghatározott témákon túlmenően a via ferrata túrák vezetésével kapcsolatosan is kapnak oktatást a résztvevők.

Ha konkrét célt kell meghatározni, akkor milyen túrát vihet majd, aki ezzel a képesítéssel rendelkezik? Vannak eltérések az egyes országokban?

Farkas Zsolt: A kérdésre nem tudok pontos és korrekt választ adni, mert azt szerintem senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz 2-3 év múlva. A hegyi túravezető képesítéshez tartozó jogosultságok, hazai szabályozások még kidolgozás előtt vannak. Az ehhez kapcsolható nemzetközi  IML minősítések határokon átnyúló elfogadottsága bonyolult, nincs rá olyan egyértelmű szabályozási elvárás, mint amilyen a hegyivezető szakmai képesítésekhez tartozik az EU tagországaiban, mert az IML minősítés nem kötődik EU szinten szabályozott szakmához. Azon országok többségében, ahol az IFMGA jelen van, a hegyivezetés a helyi jogszabályoknak megfelelő nemzetközi hegyivezetői (IFMGA) képesítés birtokában végezhető. 2014-ben az EU-ban a hegyivezető szakma is védetté vált, így a hatóságok – egy esetleges ellenőrzéskor – elkérik az európai szakmai kártyát (European Profession Card, EPC).  A kártya kiváltásához nemzetközi hegyivezetői diploma (IFMGA) szükséges (vagy minden országban saját képzés elvégzése, amelyet az ún. fogadó ország nem köteles elfogadni). EPC a kiváltástól számítva 12 hónapig érvényes. Hegyi túravezető szakmai képesítéssel meg lehet próbálni az EPC-t kérelmezni a hegyivezető szakmára egy másik EU-országban, ahol átmeneti és alkalmi jelleggel szeretné valaki gyakorolni a hegyivezető szakmát. A fogadó ország dönti el, hogy a kérelmező képzettsége és szakmai tapasztalata meg felel-e a helyi normáknak, továbbá egyéb más szempontokat is mérlegel, hogy elfogadja -e vagy sem. Úgy gondolom, hogy jelenleg kicsi az esélye, hogy elfogadják. Azért azt ne felejtsük el, hogy az EU- tagországain kívül is van élet, ahol más szabályozások vannak érvényben. Akik külföldön hegyivezető tevékenységet (több országban a via ferrata is annak számít) végeznek, azoknak az adott ország szabályozását kell tiszteletben tartaniuk, és annak megfelelniük. Röviden felvázolnád a képzési rendszert, ami után a képesítést meg lehet szerezni? Farkas Zsolt: A képzés  időtartama: 0   Belépő teszt                               2 nap 1   Egészségügyi ismeretek            3 nap 2   Csoportvezetés és oktatás        2 nap 3   Jogi és vállalkozási ismeretek   1 nap 4   Hegyi környezet                         4 nap 5   Navigáció és tájékozódás          8 nap 6   Túravezetés, biztonság és mentés – nyári környezetben      13 nap 7   Túlélés a hegyekben, bivakolás nyári környezetben               3 nap 8   Túravezetés, biztonság és mentés – téli környezetben           7 nap 9   Túlélés a hegyekben, bivakolás téli környezetben                  3 nap Teljes oktatási nap:  44 nap Minősítés:
  • 22  nap szakmai gyakorlat teljesítése
  • Szakmai záró beszámoló:  Nyári IML vizsga/minősítés 3 nap, Téli IML vizsga/minősítés 3 nap.
  • A képzés időtartama: 2 év
A képzőknek és ellenőrzőknek minősített és tapasztalt International Mountain Leader  (IML) vagy IFMGA mountain guide-nak kell lenniük. Speciális tárgyak oktatóinak nem szükséges IML, vagy IFMGA képesítésűnek lennie, például meteorológia, elsősegély,  jogi és vállalkozási ismeretek. A képzés tervezett helyszínei: Magyarország, Szlovákia, Németország, Ausztria és Szlovénia. Mikor várható az első képesített Hegyi Túravezető magyarországi megjelenése? Farkas Zsolt: 2020. decemberre tervezhető az első hegyi túravezető képzési zárása. Lényegesnek tartom megemlíteni, hogy az UIMLA sztenderdje szerint a nemzetközi hegyi túravezető szakma gyakorlásához szükséges:
  •  Hegyi túravezető szakmai képzettség (IML)
  • Adott évre érvényes UIMLA igazolvány
  • Naprakész CPD (az egész életen át tartó tanulás)
  • Szakmai felelősség biztosítás
  • Engedély (,hogy tagországokon belül szabadon dolgozzon, érvényesként van elismerve a nemzeti szövetség által, a helyi törvények, szabályozások és helyi szokások és gyakorlatok alapján.)
Milyen lépéseket tesztek a nemzetközi akkreditációval kapcsolatban és milyen ütemterv várható? Farkas Zsolt: Az aspiráns tagság megszerzéséhez két fős küldöttség fog részt venni az UIMLA következő közgyűlésén, ami 2018. novemberben lesz Szlovákiában. Ezen a közgyűlésen kérjük az egyesületünk aspiráns tagként való felvételét az UIMLA-ba. Az UIMLA technikai szakértői az aspiráns tag képzési programját vizsgálják, és értékelik. Röviden ez azt jelenti, hogy a nemzeti hegyi túravezető szakmai képzésünket meglátogatják és a képzés minőségét ellenőrzik, és amennyiben azt elfogadták, úgy a következő UIMLA közgyűlésen kérhetjük az egyesületünk teljes jogú tagként való elismerését. Ha az egyesületünk teljes taggá válik, akkor a képzésben résztvevő tanulók a sikeres nyári és téli szakmai záró beszámolót követően a hegyi túravezető szakmai képesítésen túlmenően nemzetközi (International Mountain Leader - IML) minősítést is szerezhetnek. Mi a MHVE következő célja? Farkas Zsolt: A hegymászás az éghajlatváltozás következtében egyre veszélyesebb szabadidős sporttevékenység lesz.  Szeretnénk elérni, hogy képzetlenül senki ne vezethessen, oktathasson. Ez hazánkban más kevésbé veszélyes szakmáknál is így van. Szakmai képesítés nélkül nem gyakorolhatják a tevékenységet. Szeretnénk a munkakör betöltéséhez jogszabályt társítani. Célunk, hogy legyen következménye a hibás szolgáltatásnak. Úgy gondolom, hogy ez nem ördögtől való gondolat. Egyesületünk törekszik arra, hogy a hegyivezető és hegyi túravezető szakma törvényi szinten legyen szabályozva, és lefektetésre kerüljenek a foglalkozás szabályai. Ez lesz a következő lépés, megkeresni a kormányzati terület felelős illetékes témagazdáját. Köszönjük az információkat, további sok sikert kívánunk a munkátokhoz! Farkas Zsolt: Köszönjük a megkeresést. Akinek további kérdése lenne a hegyivezető és hegyi túravezető szakmákkal kapcsolatban, akkor az keresse fel egyesületünket a http://mhve.hu/ weboldalunkon.