Vissza

Kandrács Ildikó: az elért eredményekre lehet építkezni

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség elnökének rövid beszámolója az elmúlt öt év eredményeiről
Szombaton lezárul egy ötéves elnöki ciklus szövetségünk életében. A mögöttünk álló időszakban komoly alapozó munkát sikerült végeznünk, számos területen történt meghatározó előrelépés, és jelenleg is több ígéretes folyamat zajlik. De lássunk néhány konkrétumot, a teljesség igénye nélkül:
 • A szövetség belső szerkezetét átalakítottuk. Új tagdíjbefizetési- és tagkártya rendszert vezettünk be 2016-ban, ami minden egyesület számára kedvezőbb az előzőnél. Minél több tagja van egy tagegyesületnek, annál kedvezőbb a szövetség felé fizetendő tagdíj. Ezzel motiváljuk az egyesületeinket is, hogy az általam úgynevezett „kószákat” is bevonzzák egyesületeikbe, ők is tagokká válhassanak.
 • Lett valódi irodánk, székhelyünk, és egy fizetett titkárunk, melyek megléte sokat lendített a szövetség működésén.
 • Hajós Barbara, mint titkár, naprakész az adminisztrációs feladatok ellátásánál, igyekszik a káoszt kialakító helyzeteket már csírájában elfojtani, és mindenki keze alá dolgozni. Sokat segített a pozitív minőségi változásban az a fejlesztés is, amit az elmúlt évben, egy állami projektnek köszönhetően, sikerült infrastruktúrafejlesztésre fordítani, ami várhatóan idén folytatódik.
 • A szövetség kéri meg minden tagegyesületnek, azok minden tagjának a mászóengedélyeket évről-évre, ezzel segítve a kormányhivatalok, a nemzeti parkok és az egyesületek munkáját. Ezt a feladatot magamra vállaltam első perctől, viszont érzem, hogy van még rajta mit csiszolni, és folyamatos diplomáciai munkát igényel. Hímer Józseffel, a HSZJSE elnökével együttműködve a szövetségi kártyával rendelkező tagok mászhatnak Hámorban. Én ezt komoly, értékes együttműködésnek tartom.
 • A szövetség anyagi lehetőségeihez képest nagy összegeket, időt és munkát fordítottunk mászóiskolák veszélytelenítésére, felújítására. Pl. Róka-hegy, Francia-bánya. Minden évben van nittpályázat, ahol évente 4-5 egyesület kap felszerelést, az általuk kezelt mászóiskolák karbantartására.
 • Új, informatív honlapunk, 4000 követőt számláló Facebook oldalunk, új arculatunk, folyamatosan növekvő számú tagegyesületünk, szinte megkétszereződött regisztrált mászónk lett az elmúlt öt év alatt. Folyamatosan fejlődünk a kommunikációban, a médiamegjelenésekben; persze itt bőven van még tér a fejlődésre.
 • Kiadásra került a kétkötetes Dunazug szikláin kalauz, ami a legnépszerűbb sziklamászóhelyeket térképezi fel.
 • Tavaly megalapítottuk a Magyar Nemzeti Hegymászó Válogatottat, 11 kiváló alpinistából, akik most indulnak el céljaik megvalósulása felé.
 • 2016-ban kezdődött el egy hat ország mászószövetségeit összefogó, Erasmus+ hároméves projekt, ami a nemzetközi kapcsolatok építését illetően remekül sikerült.
 • 2019-ben, az elmúlt évek komoly erőfeszítéseinek, kivételes tehetségű és szorgalmú fiatal versenyzőinknek, és a képzett szakembereknek köszönhetően, olyan eredményeket sikerült produkálnia a magyar versenymászásnak, amire ez idáig nem volt példa mászótörténelmünk során.
 • Oktatásban teljesen megújultunk, népszerűvé váltak a kínált képzések.
 • Megújult a versenyrendszer minden tekintetben. Új, színvonalas mászótermek nyíltak, gazdagodott a versenyhelyszínek száma.
 • Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos úrral, Révész Máriusszal való együttműködés számos pozitív lehetőséget biztosít szövetségünk számára, ami idén fog főleg kibontakozni. Itt elsősorban nem a vasalt utak fejlesztésére gondolok, hanem az abban partnerként való együttműködésünknek köszönhető további, sportágunk számára kulcsfontosságú változások reménybeli elérésére. Ilyen a mászófalak minősítésére vonatkozó törekvésünk, mellyel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot az Információs és Technológiai Minisztériummal, és Révész Máriusznak köszönhetően a szövetséget bevonták a törvénymódosítási javaslat kidolgozásába. Ugyanígy szeretnénk elérni, hogy a hegy- és sziklamászást, falmászást kivegyék azon extrém sportok köréből, melyek művelése közben szerzett sérülés sürgősségi ellátáson túli részét jelenleg nem téríti a társadalombiztosítás. Erre konkrét ígéretünk van.
 • Rengeteg jogi dolgot kell rendbe tenni a szövetség törvényes működéséhez. Dr. Pancsira Lajos látja el ezeket a feladatokat, most éppen az aktuális szabályozásokat rakja rendbe, illetve aktualizálja az alapszabályt.
 • Minden évben megrendeztük az „Év mászása” díjátadó ünnepséget, ahol négy kategóriában, értékes díjakkal jutalmaztuk legjobb sportolóinkat.
 • Színvonalas rendezvényeket szerveztünk, vagy támogattunk, hegymászó találkozókat, sziklamászó versenyeket.
 • Vannak cégek, pl. a Tengerszem, a Gránit Design Kft., a Dorko, az Athenaeum Kiadó, amelyek minden évben támogatják a szövetséget. Viszont nagyon jó lenne még több támogatót találni, akik látnának fantáziát úgy a sportolóinkban, mint a szövetségben.
Minden, általam az elnökválasztáson ígért feladatot, az első évben elvégeztem. Ez azonban nyilván nem egyedül az én érdemem. A szövetség működése mögött komoly csapatmunka van, minden feladatkörnek van felelőse, általában olyan személyek, akik maximálisan magukénak érzik a rájuk bízott feladat mértékét, és felelősséggel el is látják azt. Radics Máté a versenymászó szakág vezetőjeként rengeteget dolgozott a magyarországi versenyrendszer átalakításán, ő vállalta a felelősséget és a munka dandárját az állami támogatások bonyolult elszámolását illetően is, Thier Gabriella, akkori titkárunk segítségével. Jármai Gergőt, aki már az általam vezetett egyesületben is óriási támasznak bizonyult, szakértelmét és ambiciózus személyiségét megcélozva, felkértem, hogy legyen ő a projektmenedzser, és tökéletes választásnak bizonyult. Gergő, aki sajnálatos módon tavaly halálos balesetet szenvedett a Tátrában, pótolhatatlan veszteség a szövetség és az egész mászótársadalom számára. Ő volt a jobb kezem, ő vitte nagyrészt a média és a szervezési feladatokat, a nemzetközi kapcsolatépítést. Bácskai Gusztáv helyettese volt a hegymászó szakágnál, és még sorolhatnám a rengeteg általa elindított folyamatot, ami változást hozott a szövetség életében. Nem volt olyan dolog, amiben ne számíthattam volna rá. Bácskai Gusztáv, aki a Hegymászó szakágat vezeti, Futó Endrétől vette át ezt a tisztséget. Megbízható, remek szakember, aki az utóbbi időben, egyre több feladatot vállalva viszi a szakágat. Nagy Ervin a Versenymászó szakág új, egy éve megválasztott vezetője, aki az elmúlt egy évben rengeteget tett a szakágért és a szövetségért. Én kértem fel, hogy vállalja el ezt a pozíciót, és megválasztása esetén, sok álmát megvalósítva fejlesztheti az adminisztratív és egyéb tevékenységeket. Bubb Ferenc újratervezte, és megvalósította a Testnevelési Egyetemmel közösen működtetett sportmászó oktató – és edző képzést, hihetetlen sikereket elérve ezzel a műfalak és a sportág világában. Nagyon magas színvonalú oktatást és követelményrendszert állított fel a képzésben, és a végzett sportszakemberekről csak szuperlatívuszokban tudnék nyilatkozni. Köszönet érte Ferinek és az általa felkért oktatóknak. Sántha Gergő Lázár Istvántól vette át a stafétabotot a Magyar Hegymászó Oktatói Kollégium élén, már három éve. Ennek a belső szervezetnek a megreformálása, egy európai színvonalú tanfolyami rendszer felállítása hatalmas, szövevényes feladatnak bizonyul. Egy évvel ezelőtt az UIAA Mountaineering Commission training csoportjának tagja lett, miután a munkacsoport 2019. március végi, szerbiai találkozója során megszavazták a felvételét. Ezzel Farkas Péter (Mountaineering Commission vezetője) után új magyar taggal bővült a Nemzetközi Hegymászó Szövetség. Gergő csatlakozásának első lépései ugyancsak az Erasmus+ találkozók során alapozódtak meg, ez is mutatva azt, hogy maga a projekt mekkora jelentőséggel bírt a hazai sportági fejlődésben. 2019-ben újraindította a TE-en a Hegymászó oktató-edző képzést, megreformálva a régi képzést. Az általa elindított képzésben az első szakemberek jövő év elején fognak végezni. Burucs Mária, aki talán a legrégebbi vezető munkatársa a szövetségnek, a dopping ügyekért felelős szakemberünk. Ez egy folyamatos figyelmet és utánajárást igénylő feladat, különösen most, hogy az olimpia kapujába érkezett a versenymászás. Mari sokat segít a magyarországi versenyek lebonyolításánál is. Rengetegen vannak, akik folyamatosan odateszik magukat a sportág érdekében, úgy a hegymászás, mint a versenymászás területén. Megemlítenék még néhány nevet, de attól félek, hogy nem tudok mindenkit felsorolni, mert akkor végtelen terjedelmű cikk lenne belőle….. Somorjai Tamás (IT), Mach Andris (szervező), Hajós Barbara (az új és egyben tökéletes titkárunk), Tóth István Zoltán (beszerzés), Ágoston Viktor (szervezés), Abonyi Gábor (szervezés), Tiboldi András (grafikus), Dr. Pancsira Lajos (jogász), Poldauf Ferenc (engedélyek), Pintér László (sajtó), Németh Péter (könyvelő)…. Bízom abban, hogy a tagegyesületek együttműködése, aktivitása a következő időszakban is segíti a szövetség működését és fejlődését a mászósport szolgálatában. Az elmúlt öt évben szinte minden területen komoly alapozás indult el a szövetségben. Jó az irány, sok a lehetőség. Most már lehet építkezni. Közösen, együtt.