Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség

és a

Magyar Hegymászó Oktatói Kollégium

Hivatalos közleménye

A közelmúltban bekövetkezett Matterhorn baleset kapcsán
  Az alpesi országokban hagyományosan űzött hegyi sportok népszerűsége az elmúlt évtizedben hazánkban is ugrásszerűen megnőtt. Megsokszorozódott azon honfitársaink száma, akik szabadidejüket hazai sziklamászó iskoláinkban vagy a környező országok hegységeiben kívánják aktívan eltölteni. Ez a folyamat sajnálatosan kihat a balesetek számának növekedésére is. A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (továbbiakban: MHSSZ) működési célkitűzései közé tartozik, hogy a hegyi baleseteket és azok kiváltó okait belső, szakmai szempontok szerinti vizsgálat révén megismerjük. A vizsgálat célja, hogy megfelelő következtetéseket levonva, lépéseket tegyünk az ilyen balesetek jövőbeli megelőzésére. A vizsgálatokhoz szükséges információkat bizalmasan kezeljük, kizárólag az érintettekkel, az oktatásért felelős Magyar Hegymászó Oktatói Kollégium (továbbiakban: MHOK) tagjaival, és hivatalos megkeresés esetén a hatóságokkal ismertetjük. A leszűrt tanulságokat, következtetéseket a(z) MHOK szükség esetén beépíti az oktatási anyagába, és további baleseteket megelőzendő, tájékoztató anyagok formájában publikálja azokat. A 2017. augusztus 25-én, a svájci Matterhornon bekövetkezett tragédia kapcsán, több nyílt fórumon és médiában álláspontunk felől érdeklődtek. Az eset súlyosságára való tekintettel a(z) MHSSZ azonnal megkezdte a belső vizsgálatot és elindította a kapcsolatfelvételt a svájci hatóságokkal. A balesetről összegyűjtött információkat továbbra is az előzőekben megfogalmazott elvek alapján kezeljük, viszont a(z) MHSSZ megfogalmaz néhány általános érvényű következtetést, melyekkel az ehhez hasonló balesetek jó eséllyel elkerülhetőek. Célunk ezzel, hogy hobbitól a professzionális mászókig, laikusoktól a szakértőkig, tudatosítsunk néhány, a hegyi sportokra jellemző megkerülhetetlen alapelvet. A hegy- és sziklamászás nem tartozik a veszélytelen sportágak közé. Hazánkban kizárólag az MHOK által kialakított oktatási rendszerben van lehetőség elsajátítani azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában, a lehető legbiztonságosabban mozoghatunk a hegyek világában. Ezen ismeretanyag megszerzése és alkalmazása, minden esetben az egyén felelőssége. Testnevelési Egyetemen végzett, OKJ képzetséggel rendelkező hegymászó oktatóink és edzőink, mindent megtesznek, hogy a mászás iránt érdeklődő sporttársak részére biztosítsák a megfelelő oktatási, képzési rendszert, ahol ezt a tudást megszerezhetik. Hazai oktatóink, szigorú minőségi elvek alapján képzik a hegymászó aspiránsokat az első lépésektől, a komolyabb célokig. A baleset kapcsán leszögezzük, hogy a  hatályos szabályozások értelmében kizárólag a(z) MHSSZ - Testnevelési Egyetem OKJ képzését sikeresen teljesítő oktatók jogosultak magyar állampolgárokat oktatási célból sziklafalra és hegymászó tudást igénylő terepre vinni. Tudomásunk szerint, a kérdéses túra résztvevői között, oktatói jogosultsággal rendelkező személy nem volt. Hegymászó túra szervezése A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség álláspontja szerint, egy olyan hegymászó túra, melyet nyilvános felületen hirdetnek, pénzmozgástól függetlenül szervezett túrának tekinthető. Napjainkban rengeteg túra szerveződik nyilvános csoportokban, baráti társaságokban, sportegyesületekben, ahol a résztvevők tapasztalata és felkészültsége, illetve a szervezők képességei is eltérőek lehetnek. A(z) MHSSZ a hegymászás íratlan szabályai alapján úgy véli, hogy a szervezői feladatot magára vállaló vagy közös szervezés esetén szakmailag legtapasztaltabbnak mondható személy, minden esetben szakmai és erkölcsi felelősséggel tartozik a biztonságos lebonyolítást befolyásoló döntésekért. Hegyivezetés Magyarországon a „Hegyivezetés”, a központi jogi szabályozás hiányából adódóan nem definiálható tevékenység. Ettől eltérően azon országokban, ahol a földrajzi adottságok kedvezőbbek, és a hegymászás tradicionális tevékenységnek számít, a „hegyivezetést” jogilag szabályozzák. Azon magyar állampolgároknak, akik külföldön hegyivezetői tevékenységet végeznek, az adott ország szabályozását kell tiszteletben tartaniuk és annak megfelelniük. Hegyivezetői tevékenységgel kapcsolatos szabályozások megsértéséért kizárólagos felelősséget, személyesen nekik kell vállalniuk. A külföldi szabályok, rendelkezések betartatása, és a követelményeknek való megfelelés vizsgálata nem tartozik a(z) MHSSZ hatáskörébe. A(z) MHSSZ kizárólag a(z) MHOK oktatói képzésének folyamatos fejlesztésével segíti azon kiemelkedő hegymászóit, akik a nemzetközi hegyivezetői képzésekben részt szeretnének venni. A(z) MHSSZ nyomatékosan kér mindenkit, aki a hegyekbe vágyik, hogy a közleményben megfogalmazottakat szem előtt tartva, felelősségteljesen, kellő felkészültséggel induljon a hegyekbe! Kelt: 2017. szeptember 5.

Kandrács Ildikó                                                                            Sántha Gergő

MHSSZ elnök                                                                                 MHOK elnök