Vissza

Meghívó az MHSSz 2015. évi tisztújító közgyűlésére

Tisztelt Sporttársak!

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (MHSSz) 2015. évi tisztújító Közgyűlését 2015. január 31-én (szombat) 10.00. órára hívja össze az elnökség. Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2015. január 31. (szombat) 11.00 óra. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Helyszín: Monkey Boulder, 1033 Budapest, Szentendrei út 95. (PP Center, 53. csarnok)

A Közgyűlés javasolt napirendje:

  1. A határozatképesség megállapítása. Előterjesztés, majd szavazás a napirendi pontokról, a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőiről és a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól.

  2. Az Elnökség éves beszámolójának megvitatása, majd elfogadása.

  3. Tájékoztató az új, minden sportszövetségben kötelezően végrehajtandó doppingellenes tevékenységről

  4. Beszámoló a 2014. év pénzügyi zárásáról, a Számvizsgáló Bizottság beszámolója.

  5. Elnök, Elnökségi Tagok valamint Ellenőrző Testület tagjainak megválasztása a Jelölő Bizottság előterjesztését követően

  6. A 2015. év szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása

  7. Egyebek

Budapest, 2015. január 6.

Üdvözlettel:

Farkas Péter s.k. elnök, MHSSz