Vissza

Négy új vasalt út létesítését támogatja az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda

A vasalt utak bővítési projektje nyithatja meg az utat a hazai sziklamászó helyek fejlesztésének

A vasalt utak bővítési projektje nyithatja meg az utat a hazai sziklamászó helyek fejlesztésének

A közelmúltban a médiában megjelent, erősen túlzó és cseppet sem objektív beszámolók kapcsán szeretnénk néhány aggodalmat eloszlatni, illetve tényszerűen beszámolni a vasalt utak tervezett hazai bővítéséről. Elöljáróban annyit, hogy természetesen senki sem gondolhatja komolyan, hogy hazánk via ferrata nagyhatalommá váljon, ahogyan ilyen irányú szándék sincs. Mielőtt részleteznénk a vasalt utak bővítésével kapcsolatos információkat, mindenekelőtt a következőket szeretnénk leszögezni:
  • A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség számára a mászóhelyek MINDEN esetben prioritást élveznek a via ferrátákkal szemben. A jelen bővítési program keretében vizsgált helyek esetében ez volt a legfontosabb szempont, így a bővítés miatt sehol sem fog csökkenni a természetes sziklamászásra alkalmas felületek száma. Sziklamászó helyen vasalt út létesítését a szövetség szigorúan ellenzi.
  • A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség NEM támogatja olyan via ferrata építését hazánkban, amely természetkárosító, vagy amelyhez az illetékes nemzeti park igazgatósága nem járul hozzá. A felhívásunkban a vasalt utak létesítésére vonatkozó javaslatoknál alapfeltétel volt az illetékes természetvédelmi területet kezelő hatóság hozzájárulása.
  • A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség ugyanakkor elismeri és támogatja a via ferratázást, mint hegyekhez köthető szabadidősportot.
  • A Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal való együttműködés további, a mászóközösség számára fontos szabályozási kérdések tárgyalását teszi lehetővé
  • a Megyer-hegyi tengerszemnél zajló projekt Sárospatak Város Önkormányzata kezdeményezésében, európai uniós pályázat keretében valósult meg, melyhez nem kérték az MHSSZ szakmai közreműködését, így nem is volt befolyása a projektre. Ismereteink szerint ugyanakkor a projekt tervezési szakaszában minden természetvédelmi engedélyt megkapott.
A biztosított mászóutak napjainkban egyre népszerűbb túracélpontoknak számítanak, és lehetőséget biztosítanak azok számára is, hogy eljussanak a sziklamászók birodalmába, akik nem annyira gyakorlottak, és nincsenek tisztában a sziklamászás technikájával. A sziklákon kifeszített drótkötelek, létrák, függőhidak, vaskapcsok és a falból kiálló vascövekek biztosítják a továbbhaladást és a biztosítás lehetőségét. Hazánkban az első vasalt utat 2013-ban létesítették, és jelenleg három helyszínen várják a kiépített vasalt utak a kalandot és aktív kikapcsolódást kedvelő kirándulókat. A folyamatosan növekvő érdeklődés indokolttá teszi a vasalt utak számának bővítését, amellyel hazánkban egy új tömegsport jöhet létre. Ez a sport sok ezer embert érint, számukra egészséges és biztonságos mozgási lehetőséget kínál. Az egészségmegőrzésen és rekreáción túl ezek az útvonalak komoly turisztikai vonzerőtényezőnek is számítanak. A Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetség (MHSSZ) az a szervezet Magyarország területén, amely irányítja, szervezi és ellenőrzi a hegy- és sziklamászó tevékenységet, képviseli a hegy- és sziklamászó sportegyesületeket, így a vasalt utak potenciális használóinak egy részét is tagjai között tudhatja. A vasalt utak támogatását koordináló Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda szakmai szervezetként az MHSSZ-t bízta meg a Magyarországon már meglévő, de a Bakonyban koncentrálódó vasalt utak bővítési lehetőségének vizsgálatával. Az MHSSZ úgy vélte, hogy legjobban akkor tudja a hazai sziklamászók érdekeit képviselni, ha ezt a megbízást elvállalja és legszigorúbb szakmai tudása szerint jár el az ügyben.  A témában tartott rendkívüli közgyűlésen erre a szövetséget a tagegyesületek felhatalmazták, miután pro és kontra megvitatták az érveiket. A bővítés lehetőségeinek vizsgálatára az MHSSZ részletes megvalósíthatósági tanulmányt készített. A tanulmány alapját országos szintű adatgyűjtés képezte, a műszaki tartalmat helyszíni bejárásokkal ellenőrizték. Az MHSSZ 2019. május 15-én jelentkezési felhívást adott ki magyarországi vasalt utak létesítésére, biztosítva ezzel több szereplő részvételi lehetőségét a projektben. A felhívásra öt szervezet jelentkezett összesen 19 db helyszínnel, amiből 5 db duplikált, tehát összesen 14 db potenciális helyszínt jelöltek meg. A tanulmány végkövetkeztetése alapján az MHSSZ négy helyszín támogatását javasolta, valamint hét olyan további helyszínt lát, ahol a vasalt utak építése elérheti a programban meghatározott célokat. E hét helyszín esetében a jelentkezők a vagyonjogi helyzetet még nem tisztázták, vagy az érintett nemzeti parkok még nem folytatták le azokat a természetvédelmi hatástanulmányokat, melyek ismeretében a nemzeti parkok vagy a természetvédelmi hatóságok hozzájárulását meg lehetne kérni. Ezeken a helyszíneken vasalt utak létesítését az MHSSZ csak a fent említett feltételek megléte esetén tartja megvalósíthatónak, és a következő költségvetési ciklusokban támogathatónak. A javasolt helyszínek az alábbiak: A vasalt utak kiterjesztése turisztikai attrakcióként kedvező hatást gyakorol a helyi régió gazdaságára, ugyanakkor a sport és a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és természettudatos életmód támogatása hasznos és megtérülő társadalmi befektetés is. Segíti az emberek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdőszellemre és a természeti értékek tiszteletére, megóvására nevel, és erősíti a közösségi összetartást, környezetünk megismerését és védelmét.
A projekt kapcsán az MHSSZ és Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos között kialakult jó kapcsolat egy olyan, hosszabb távú együttműködés lehetőségét vetíti előre, amelynek köszönhetően a magyar mászóközösség számára fundamentális kérdésekben várhatóak pozitív szabályozási változások.
A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség vezetősége