Vissza

Tájékoztató - SPORTMÁSZÓ sportoktató, illetve sportedző képzés!

Tájékoztató a Testnevelési Egyetem és az MHSSZ együttműködésében megvalósuló SPORTMÁSZÓ sportoktató, illetve sportedző képzéshez

2017 szeptemberében indul az államilag elismert (OKJ-s) SPORTMÁSZÁS szakirányú képzés a Testnevelési Egyetem (TE) és a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (MHSSZ) együttműködésében. Két különböző szintű képzés közül lehet választani:

     ■ sportmászó sportoktató 

(2 féléves, középfokú rész szakképesítés,

        OKJ szám: 31 813 01, http://www.tf.hu/kepzeseink/okj/sportoktato-tanfolyam)

     vagy

     ■ sportmászó sportedző 

(3 féléves, középfokú emelt szintű szakképesítés,

        OKJ szám: 54 813 02, http://www.tf.hu/kepzeseink/okj/sportedzo-tanfolyam).

Bármelyikre is esik a választás, jelentkezni két helyen kell egyszerre:
 1. A TE Felnőttképzési Csoportjánál
(email: okj2016edz@tf.hu), a  következő dokumentumok eredeti példányainak szkennelt beküldésével (az eredeti példányokat is le kell majd adni!):
 • TE-s jelentkezési lap és számlakérő nyilatkozat,
 •  érettségi bizonyítvány másolata,
 • foglalkoztatás egészségügyi szakvélemény, amely CSAK az OKI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetében szerezhető be (www.omfi.hu) /Tehát nem felel meg a foglalkozás-egészségügyre szakosodott háziorvosi,vagy a sportorvosi igazolás!/
Szükséges feltétel még a saját e-mail cím (a kapcsolattartás e-mail-ben történik). A versenyzői múlt vagy sportági jártasság igazolása (pl. egyesület által) nem kell a TE-nek, mert ezt a szakszövetség (MHSSZ) fogja szűrni! A http://tf.hu/kepzeseink/okj linken megtalálhatók a tájékoztatók és jelentkezési lapok. A foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatra (OKI MFI) nem kell bejelentkezni előre, csak odamenni a rendelési időben(H-Cs: 830-1300, P:830-1130; Bp. IX. Nagyvárad tér 2.) és jelezni, hogy ‘’OKJ-s beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálatra’’ jöttünk. Költsége: kb. 2500,- Ft.
 1. Az MHSSZ-nél
(email: bubb.ferenc@gmail.com) a következő dokumentumok eredeti példányainak szkennelt beküldésével (az eredeti példányokat is le kell majd adni!):
 • MHSSZ-s jelentkezési lap,
 • szakmai önéletrajz,
 • igazolványkép.
A jelentkezés határideje:
 • A TE-nél 2017. szeptember 10.
 • Az MHSSZ-nél 2017. augusztus 31-ig kell jelentkezni, és a gyakorlati felvételi eredményétől függően adja meg az MHSSZ a szükséges ajánlást a TE felé. A felvételi várhatóan szeptember elején (2-3.) lesz a BigWall mászóteremben.
A jelentkezés (a TE által támasztott feltételeken túli) feltételei az oktatói és edzői képzéshez:
 • egyesületi vagy szakmai közösségi javaslat/indoklás a TE képzés elvégzéséhez,
 • legalább 3 éves mászó múlt,
 • MHSSZ tagság,
 • UIAA VI+-os (6a, fb 5) fokozatú utak, vagy boulderek mászása,
 • gyakorlati felvételi.
Plusz feltételek az edzői képzéshez:
 • további 2 év aktív mászótevékenység (azaz összesen 5 éves mászó múlt),
 • UIAA VII+-os (6b+, fb 6B) fokozatú utak, vagy boulderek mászása,
 • versenytapasztalat.
Mind az oktatóinál, mind az edzői képzésnél feltétel a legalább alapfokú angol és/vagy német nyelvtudás. Minden jelentkezőt egyénileg bírálunk el és fenntartjuk a jogot, hogy egyes esetekben,más szakmai szempontok alapján bármelyik feltétel alól felmentést adhassunk! A gyakorlati felvételi követelménye: Több UIAA VI+-os (6a, fb 5) fokozatú út, vagy boulder mászása (oktatói), vagy több UIAA VII+-os (6b+, fb 6B) fokozatú út, vagy boulder mászása (edzői). Fenntartjuk a jogot, hogy egyes esetekben (sérülés, ismert komolyabb teljesítmények, stb.) eltekinthessünk a gyakorlati felvételi elvégzésének kötelezettsége alól!  Néhány szó a TE képzésről: A sportmászó sportoktató képzés két félév a TE-en, a sportmászó sportedző 3 félév. A képzés modulos (az oktató és sportedző egymásra épül), egy modul több tárgyat tartalmaz. Az alap tantárgyak a TE-en:  edzéselmélet, gimnasztika, pedagógia, pszichológia, egészségtan, szervezés (szponzorálás, médiakapcsolat, dopping, csapatépítés, játékszabályok, etika). A TE alaptantárgyak választhatóan hétközi vagy hétvégi (szerda v. szombat) oktatására Budapesten kerül sor, a Testnevelési Egyetemen. A sportmászás szakmai oktatásokra várhatóan részben hétközi estéken (elmélet, 18-21h, Monkey, vagy BW mászóterem), részben hétvégi (szombat, vagy vasárnap) napokon kerül sor (szikla, és több mászóterem). A képzés költségei: 10.000,- Ft (beiratkozási díj), félévenként 80.000,- Ft (képzési díj), és végül 40.000,- Ft (záróvizsgadíj). A edzői képzésnél például 3 x 80e Ft + 40e Ft + 10e Ft = 290e Ft, amely költség nem tartalmazza a terepi, vagy termi gyakorlatok, esetleg sportági táborok úti, étkezési, szállás, esetleg felszerelés költségeit! Továbbá nem tartalmazza ez az összeg, a  záróvizsgáig elvégzendő alapfokú sziklamászó (vagy SZM1 + SZM2 + TRAD1) tanfolyam költségét sem! A fizetési feltételek részletesen megtalálhatóak a fenti linkeken található tájékoztatókban. A sportmászás oktatói/edzői képzés időrendje: 2017 szeptember elején (2-3.) gyakorlati felvételi (BigWall mászóterem), 2017 október elején indul az első félévi általános képzés, 2018 januárban indul a sportmászás szakmai képzés, 2018 július sportmászás ’Sportági alapok’ modulzáró (kis)vizsga. 2018 szeptember komplex szakmai záróvizsga a sportmászás sportoktatóknak elméletben és gyakorlatban (BigWall mászóterem), 2018 december közepén sportmászás ’Sportedzői ismeretek’ modulzáró (kis)vizsga. 2019 február közepén komplex szakmai záróvizsga a sportmászás sportedzőknek elméletben és gyakorlatban (BigWall mászóterem). A komplex záróvizsgáig teljesítendő oktatói és edzői követelmények:
 • három (2 db boulder + 1 db köteles) hazai versenyen való részvétel bíróként (oktatói),
vagy hat (4 db boulder + 2 db köteles) hazai versenyen való részvétel bíróként  (edzői);
 • alapfokú sziklamászó tanfolyam (vagy SzM1 + SzM2 + Trad1) elvégzése;
 • legalább 10 db UIAA VII+-os (6b+, fb 6B) fokozatú út, vagy boulder mászása (oktatói),
vagy legalább 10 db UIAA VIII+-os (7a+, fb 6C+) fokozatú út, vagy boulder mászása (edzői),
 • hospitálás három alap szintű mászóoktatáson (oktatói és edzői), továbbá hospitálás három haladó szintű edzésen (edzői),
 • a gyakorlati feladatok bemutatása adott időpontokban,
 • házi dolgozat(ok), fordítás(ok), vagy beszámoló(k) elkészítése,
 • az elméleti szintfelmérők minimum 61%-os teljesítése.
Komplex záróvizsga az oktatói és edzői képzésben: Szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, sportágspecifikus gyakorlati (és az edzőinél még írásbeli beadandó dolgozat), továbbá szóbeli (edzéselmélet, egészségügy, valamint az edzőinél még gimnasztika) vizsgatevékenységekből áll. A záróvizsgán a minisztérium és a TE is vizsgabizottsági tagokkal képviseli magát. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportoktató (rész)szakképesítést igazoló, vagy sportedző szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. Lehetőség van Europass bizonyítvány kiegészítő dokumentum igénylésére, külön adminisztrációs díj ellenében. A képzéssel kapcsolatos további információk: ▪ Testnevelési Egyetem, Felnőttképzési Csoport (+36-1/487-9286+36-1/487-9272+36-1/487-9247okj2016edz@tf.hu); ▪ MHSSZ, Bubb Ferenc (+36-30/400-9641bubb.ferenc@gmail.com). Jelentkezési lap: