Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetség

A  Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetség (MHSSZ) nyílt pályázatot hirdet egyéni alkotók számára logójának és arculatának megújítására.

Pályázati kiírás

A megtervezendő logó a szövetség általános logója, mely kiterjed az egyes szervezeti szakágakra is (versenymászó szakágra, hegymászó szakágra). A logó lényege, hogy tükrözze a szövetség szellemiségét, vizuális egységességének köszönhetően jelenítse meg az egyes elemek összetartozását, mint:

–   a hegymászást és a versenymászást,

–  a szövetség egyesületeinek összefogását,

–   a természettel való harmóniát, egészségmegőrzést, biztonságot,

–   versenyszellemiséget, csapatszellemiséget, küzdelmet, bizalmat,

–   tradíciót.

 

AZ MHSSZ arculatának megtervezésénél – ha nem is megkötésként, – de irányadóként pl. a következő elemek terveire várunk pályamunkákat: boríték, névjegy, levélpapír, transzparens, zászló, stb.

További információ, hogy a szövetség tevékenysége során jogosult Magyarország címerének és zászlajának használatára.

 

Szakmai kritériumok

A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat.

A pályaművek lehetnek szabadkézzel, vagy grafikai programmal készült munkák, de a leadást digitális formátumban kell teljesíteni.

A logót nagy felbontású (min. 300 dpi) JPG fájlformátumban, valamint vektorgrafikus fájlként kell beadni, színes és fekete-fehér formátumban egyaránt.

A nyertes pályamunka alkotója a pályamű beadásával átruházza annak szerzői és felhasználási jogát a Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetségre, és a Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetség azt mindennemű korlátozás és megkötés nélkül felhasználhatja.

A nyertes pályamunka alkotójának díja: 50.000.-Ft és egy nagyobb értékű mászófelszerelés (max.30.000.-Ft-ig), mely összeg és tárgy az eredményhirdetést követően, 10 munkanapon belül kerül kifizetésre és átadásra.

A pályázati munkák beküldési határideje: 2015. március 31.

A határidő után érkező pályaműveket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

 

A pályázat beadása:

A pályaműveket a logoarculat@mhssz.hu e-mail címen fogadjuk.

Kérjük, az e-mail tárgyaként „Az MHSSZ– logó és arculat pályázat” címet jelölje meg. A pályázati anyag mellé, kérjük, csatolja nevét, elérhetőségét (e-mail és postai cím, telefon) és nyilatkozatát, hogy a beküldött pályamű saját alkotás, ahhoz harmadik személynek nem fűződik joga.

Nyilatkozat hiányában a pályamű nem kerül értékelésre!

Kérdéseket a pályázattal kapcsolatban Radics Máténak lehet feltenni a +36 30 343 3890-es telefonszámon.

 

Szerzői jogok:

A pályázók a pályázatra való jelentkezéssel kifejezetten elfogadják, amennyiben pályamunkájukkal megnyerik ezen kiírást, hogy a benyújtott grafikai tervek a pályamű beküldésével teljes körűen az MHSSZ kizárólagos tulajdonába kerülnek. Az MHSSZ jogosult ezek kizárólagos felhasználására (pl. többszörözés, stb.) a pályázó minden további értesítése, külön hozzájárulása nélkül.

A pályázó az MHSSZ-től semmiféle díjazásra, költségtérítésre, stb. nem tarthat igényt, ezen igényéről kifejezetten lemond. Díjazásban kizárólag a nyertes pályázó részesül, a pályázat díjaként meghirdetett díj mértékéig.

 

Pályázatok elbírálása:

A pályázatok beérkezését követően a szerzők kilétének ismerete nélkül egy háromtagú zsűri választja ki a három legjobb pályázatot.

Ezt követően a három pályázatot a szövetség eljuttatja az összes tagegyesülethez, akik egy szavazattal élhetnek és kiválaszthatják a nekik legjobban tetsző pályamunkát.

Az eredeti háromtagú zsűri ezeket összesítve, kihirdeti a legtöbb szavazatot kapott pályamunka alkotóját.

A pályázat értékelési határideje: 2015. április 15.

 

A zsűri a következő szempontok szerint értékeli a beérkezett pályázatokat:

  • a logót-és arculattervvel szemben támasztott követelményeknek való megfelelés
  • az ötlet eredetisége, egyedisége
  • a logó-és arculatterv marketing célokra való felhasználhatósága
  • a szövetség szellemiségének tükrözése (a meglévő arculati elemek felhasználhatóak).

 

Eredményhirdetés:

 

Az elbírálást követően, 2015. április 15.-e után a nyertest e-mailben és telefonon értesítjük, és az eredményt internetes fórumokon is közzétesszük.

 

Kandrács Ildikó

MHSSZ elnök

 

A pályázati kiírás és az adatlap innen letölthető:

MHSSZ logó és arculatterv pályázati kiírás (4)