Kapható: Hideg Szilviánál (szilvi.hideg@gmail.com)
vagy Bácskai Gusztávnál (bacskai.gusztav@mhssz.hu)
Ára: 2500 Ft

Részlet a könyvből:
[a Nagy-Ganek] az egyik legimpozánsabb tátrai csúcs, kiváltképp, ha az egész tömbjét nézzük:
a Keleti-Ruman-csorbától a Ganek-résig, valamint a Kopár-őrtoronnyal végződő hosszú ék. gerincét.
De még szűkebb értelemben sem hiányzik semmi e csúcsnak a „Tátra bajnoka” titulushoz.
A Kriván inkább (szlovák) nemzeti érzelmekkel, mint hegyi szépségekkel megáldott
csúcs: d. oldala könnyű hegyoldal.
A Tátra-csúcs DNy-ról szintén könnyű és talán túlságosan pontos geometriai alakja van.
A legesélyesebb vetélytárs, a Lomnici-csúcs végervényesen túlbiztosított a homo sapiens által.
Kérdés, hogy valójában „sapiens”-e? Megérünk-e egyszer egy tátrai anti-beruházást?
Még a Molnár is sok Tátra-rajongó számára túlságosan botanikus jellegű.
A Ganeknak azonban nincs ilyen hibája, és minden vetélytársát túlszárnyalja!

Ganek_500x687